Utvärdering pågår...

24 September, 2015

 

Barnpärmen har använts under en test- och utvärderingsperiod på Akademiska Sjukhusets akutmottagning, barnakutmottagning samt barnintensivvårdsavdelning sedan Januari 2015. Från och med nu kommer funktionen att utvärderas med hjälp av data som insamlats under testperioden. Tillsvidare kommer webbfunktionen att ligga nere. Baserat på utvärderingsresultat, fortsatt efterfrågan samt finansieringsmöjligheter hoppas jag på att Barnpärmen kommer kunna drivas vidare i form av en permanent webbfunktion framöver.

/ Jimmy Olsson - Utvecklare

Kontakt och frågor hänvisas till kontaktinformationen nedan.